LeapIn Sofia представлява поредица от ежегодни тематични конференции, които събират младежи от различни университети и специалности от цялата страна, за да ги запознаят с професионалните истории на едни от най-успешните български личности.

 

Наред с това стесняваме дистанцията между бизнеса и образованието, като представяме различни възможности за професионална реализация и работа по разнообразни проекти на нашата партньорска мрежа.

Правейки всичко това създаваме неформална обстановка, в която аудиторията, лекторите и нашите партньори имат шанса да обменят контакти и опит.

LeapIn Sofia 2017

Еднодневната конференция LeapIn Sofia 2017 бе пилотния проект на сдружението. Решихме да стартираме със заглавие „Кариера Стартъп”. Фокусът бе насочен към необходимостта от формиране на ясна представа, че преди поемането в дадена посока е необходимо да си зададем фундаментални въпроси, които да ни насочат къде най-успешно бихме се развили. Както кариерата, така и собственият бизнес изискват определен арсенал от качества.

 

Сформирането на ясна представа къде бихме искали да се развием и дали имаме нужните качества са първата стъпка към успешната реализация.

Лектори 2017:

 

Саша Безуханова – консул на Люксембург в България

Тодор Гигилев – изпълнителен директор, Дриймикс

Александър Хинков – предприемач, Uspelite.bg

Туньо Зафер – изпълнителен директор, pCloud

Велислава Романова – преподавател, „Заедно в час“

Henrique Teles – бизнесмен, Interoute

Васил Чакардъков – директор продажби, Southwestern Advantage

Станислав Иванов – предприемач, Art Nation

Павел Хаджиев – мениджър, JobTiger

Радослав Мирчев – преприемач, бар „Петък“

LeapIn Sofia 2018

Тазгодишната конференция LeapIn Sofia 2018 ще се проведе под надслов „Изкуството в бизнеса и бизнесът в изкуството”.

Първата половина от конференцията ще наблегне върху необходимостта от креативност в бизнеса и кариерното развитие. Защото проблеми по пътя ще има. И то много. Творческият подход при решаването им не само позволява да бъдем по-гъвкави и адаптивни, но и е ключът към постигането на иновации и прогрес.

Втората половина ще посветим на артистите и как да превърнат едно тяхно творение от произведение на изкуството в произведение на културата, в което си заслужава да се инвестира. Да си артист не е лесно. Да си предприемчив артист още по-малко. Забелязва се тенденция в България да се неглижира необходимостта от предприемчива мисъл у младите творци. Именно затова тазгодишните лектори ще са и хора на изкуството успели да създадат културни произведения, въпреки всички трудности и препятствия.